Lysohorská hornatina

Lysohorská rozsocha

Členitá hornatina nacházející se v severozápadní části okrsku Lysohorské hornatiny s rozlohou 98,39 km²Směr sklonu vrstev detailně zvrásněného godulského souvrství slezské jednotky je s převažujícím směrem od jihu k jihovýchodu s průměrným sklonem 18°. Nachází se zde zřetelně izoklinální erozně denudační povrch se strukturními plošinami a strukturními svahy. Jedná se o oblast s četnými hlubokými svahovými deformacemi s výskytem rozsedlinových pseudokrasových jeskyní (např. Lukšinec – Ondrášovy díry s délkou 217 m a hloubkou 34,5 m), drahami blokovobahenních proudů a kryogenními tvary. Nejvyšším bodem je Lysá hora (1 323 m n. m.).
Lysohorská rozsocha spadá do 5. až 8. vegetačního stupně  tvořeného mimo louky a polany smrkovými, uměle založenými porosty s vtroušeným bukem a jedlí. V okrsku rozsochy se místy vyskytují přirozené jedlobučiny. V NPR Mazák můžeme nalézt přírodě blízká lesní společenstva jedlových bučin a klimaxových smrčin. Jedlové a smrčinové bučiny pak v PR Mazácký Grúnik a Travný potok. PR Travný je zastoupena výskytem klimaxových bučin. Zajímavý geomorfologický fenomén s mozaikou zachovalých ekosystémů se vyskytuje v údolí potoka Satina a Zimného potoka nebo na lokalitě PP Malenovický kotel. 
ŽÁR

GPS: N 49° 31.846´   E 018° 24.928´     
Nadm. výška: 550 m n. m.
Výška útvaru: 11 
Hornina: pískovec, slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravické pískovce
Směr a sklon vrstev: JV - 21° 
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne
Popis:
Těsně pod vrcholem Žár se tyčí dobře viditelný mrazový srub. Výchoz se nachází v údolí Suchého potoka.
Žár (foto: P. Balcarek, 2016)
Žár (foto: P. Balcarek, 2016)
Žár (foto: P. Balcarek, 2016)
Žár (foto: P. Balcarek, 2016)
DOLNÍ MAZÁCKÉ SKÁLY​​​​​​​

GPS: N 49° 32.182´   E 018° 25.416´
Nadm. výška: 598 m n. m.
Výška útvaru: 10 m
Hornina: pískovec, slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravický pískovec
Směr a sklon vrstev: JV - 21°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: částečný / ano
Popis oblasti:
Výrazné skalní defilé v údolí Suchého potoka. Lezci hojně navštěvované jako cvičný terén.​​​​​​​
Dolní Mazácké skály
Dolní Mazácké skály
Dolní Mazácké skály
Dolní Mazácké skály
HORNÍ MAZÁCKÉ SKÁLY

GPS: N 49° 32.48´      E 018° 25.659´
Nadm. výška: 753 m n. m.
Výška útvaru: 9,5 m
Hornina: pískovec, slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravický pískovec
Směr a sklon vrstev: JV - 18°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / ano
Popis oblasti:
Skalní výchoz u chaty Butořanka v těsné blízkosti červené turistické značky vedoucí na Lysou horu. Jedná se o cvičný lezecký terén.
Horní Mazácké skály
Horní Mazácké skály
Horní Mazácké skály
Horní Mazácké skály
LIŠČÍ DÍRY

GPS: N 49° 32.287´   E 018° 24.856´
Nadm. výška: 775 m n. m.
Výška útvaru: 5 m
Hornina: pískovec, slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravické pískovce
Směr a sklon vrstev: JV - 16° 
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ano / ano (bouldering)

Popis oblasti:
Skupina skalních výchozů na jižních svazích hory Smrčina (810 m n. m.)
Liščí díry
Liščí díry
Liščí díry
Liščí díry
MEDVĚDÍ SKÁLA

GPS: N 49° 33.12´      E 018° 23.990´ 
Nadm. výška: 681 m n. m.
Výška útvaru: 9,5 m
Hornina: pískovec, slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravické pískovce
Směr a sklon vrstev: JV - 21° 
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / ano
Popis oblasti: 
Strukturní stupeň pod vrcholem Ostrá hora (783 m n. m.). Cvičný terén pro lezení.​​​​​​​
Medvědí skála (681 m n. m.)
Medvědí skála (681 m n. m.)
Medvědí skála (681 m n. m.)
Medvědí skála (681 m n. m.)
LUKŠINEC

GPS: N 49° 33.19´      E 018° 25.527´
Nadm. výška: 900 m n. m.
Výška útvaru: 4,5 m
Hornina: pískovec, jílovec
Souvrství: godulské
Vrstvy: střední oddíl
Směr a sklon vrstev: J - 10° 
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Unikátní pseudokrasový jeskynní systém na rozeklaném temeni rozsochy Lukšince. Významný geomorfologický útvar, dokládající vývoj pískovcových flyšových formací. Terénní deprese, závrty a rozseté skalní bloky po svazích jsou důkazem hlubinného odsedání.
Lukšinec (900 m n. m.)
Lukšinec (900 m n. m.)
Lukšinec (900 m n. m.)
Lukšinec (900 m n. m.)

You may also like

Back to Top