Lysohorská hornatina

Zadní hory - II. část

VELKÝ POLOM (V VÝCHOZ)

GPS: N 49° 30.438´   E 18° 40.484´
Nadm. výška: 1 043 m n. m.                  
Výška: 3 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 16°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečně / ne
Popis oblasti:
Menší skalní výchoz ležící cca 300 m východně od vrcholu Velký Polom (1 067 m n. m). Dobře čitelné střídání flyšových vrstev.
Velký Polom (Z výchoz)
Velký Polom (Z výchoz)
Velký Polom (Z výchoz)
Velký Polom (Z výchoz)
VELKÝ POLOM (JZ VÝCHOZ I.)

GPS: N 49° 30.154´   E 018° 40.015´
Nadm. výška: 1 022 m n. m.                  
Výška: 6 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 18°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Velmi zarostlý a těžko přístupný skalní výchoz o celkové délce zhruba 170 m. Cca 150 m od červené turistické značky vedoucí na hlavním hřbetu.
Velký Polom (JZ výchoz I.)
Velký Polom (JZ výchoz I.)
Velký Polom (JZ výchoz I.)
Velký Polom (JZ výchoz I.)
VELKÝ POLOM (JZ VÝCHOZ II.)

GPS: N 49° 30.166´   E 18° 39.948´
Nadm. výška: 1 020 m n. m.                  
Výška: 2,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 16°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Dva skalní sruby menší velikosti nacházející se hned na hlavním hřbetu, kde probíhá červená turistická značka.
Velký Polom (JZ výchoz II.)
Velký Polom (JZ výchoz II.)
Velký Polom (JZ výchoz II.)
Velký Polom (JZ výchoz II.)
VELKÝ POLOM (JZ VÝCHOZ III.)

GPS: N 49° 30.139´   E 018° 39.862
Nadm. výška: 1 010 m n. m.                  
Výška: 5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 20°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Skalní srub menších rozměrů ležící na hlavním hřbetu. V těsné blízkosti probíhá červená turistická značka.
Velký Polom (JZ výchoz III.)
Velký Polom (JZ výchoz III.)
Velký Polom (JZ výchoz III.)
Velký Polom (JZ výchoz III.)
MUŘINKOVÝ VRCH 

GPS: N 49° 30.175´   E 018° 39.254´ 
Nadm. výška: 971 m n. m.                  
Výška: 4 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 20°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skalní srub ležící v těsné blízkosti samotného vrcholu Muřinkový vrch.
Muřinkový vrch
Muřinkový vrch
Muřinkový vrch
Muřinkový vrch
MUŘINKOVÝ VRCH (U CESTY)

GPS: N 49° 30.078´   E 18° 39.179´
Nadm. výška: 962 m n. m.                  
Výška: 3,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 19°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Strukturní hřbet nacházející se přímo na červené turistické značce. Útvar o délce cca 130 m připomína rozsedlinový skalní příkop.
Muřinkový vrch (u cesty)
Muřinkový vrch (u cesty)
Muřinkový vrch (u cesty)
Muřinkový vrch (u cesty)
MUŘINKOVÝ VRCH (Z VÝCHOZ I., II.)

GPS: N 49°30.150´    E 018° 38.929´
Nadm. výška: 894 - 933 m n. m.                  
Výška: 4,5  - 6 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 23°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Mrazové sruby ležící na S hřbetu vybíhajícím kolmo na hlavní hřeben v nadmořské ve výšce 931 m n. m.
Muřinkový vrch (dolní výchoz)
Muřinkový vrch (dolní výchoz)
Muřinkový vrch (horní výchoz)
Muřinkový vrch (horní výchoz)
BURKŮV VRCH (U CESTY)

GPS: N 49° 30.825´   E 018° 41.717´ 
Nadm. výška: 950 m n. m.                  
Výška: 8 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 17°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Skalní výchoz s dominantním převisem v jeho údolní stěně. Nachází se těsně pod hlavním hřbetem, kde vede turistická značka.
Burkův vrch (u cesty)
Burkův vrch (u cesty)
Burkův vrch (u cesty)
Burkův vrch (u cesty)
BURKŮV VRCH (S VÝCHOZ I., II., III.)

GPS: N 49° 30.125´   E 018° 38.458´ 
Nadm. výška: 880 - 968 m n. m.                  
Výška: 3 - 9,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 15°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Skupina tří skalních výchozů nacházející se na SZ hřbetu mezi vrcholky Burkův vrch (1 032 m n. m.) a Muřinkový vrch (978 m n. m).
Burkův vrch (S výchoz I., II., III.)
Burkův vrch (S výchoz I., II., III.)
Burkův vrch (S výchoz I., II., III.)
Burkův vrch (S výchoz I., II., III.)
BURKŮV VRCH

GPS: N 49° 29.771´   E 018° 38.339´
Nadm. výška: 1 022 m n. m.                  
Výška: 3 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 15°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
popis oblasti:
Těsně pod vrcholem Burkův vrch (1 032 m n. m.) leží v západním svahu mrazový srub o délce cca 30m.
Burkův vrch
Burkův vrch
Burkův vrch
Burkův vrch
ČUBOŇOV (V VÝCHOZ)

GPS: N 49° 29.708´   E 018° 37.110´
Nadm. výška: 1 007 m n. m.                  
Výška: 3 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 16°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Menší skalní srub ležící na hraničním hřbebenu východně od vrcholu Čuboňov (1 014 m n. m.).
Čuboňov (V výchoz)
Čuboňov (V výchoz)
Čuboňov (V výchoz)
Čuboňov (V výchoz)
ČUBOŇOV (V VÝCHOZ II.)

GPS: N 49° 29.708´   E 018° 36.888´
Nadm. výška: 1 005 m n. m.                  
Výška: 7,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 16°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Po těžbě exponovaný skalní výchoz poskytující výhled do okolí.
Čuboňov (V výchoz II.)
Čuboňov (V výchoz II.)
Čuboňov (V výchoz II.)
Čuboňov (V výchoz II.)
NAD KRŠLÍ

GPS: N 49° 30.848´   E 018° 35.179´
Nadm. výška: 992 m n. m.                  
Výška: 7 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 15°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / částečně
Popis oblasti:
Těsně pod vrcholem Nad Kršlí (1 002 m n. m.) k nalezení skalní hradba s výškou stěn od 5 do 7 m. 
Nad Kršlí
Nad Kršlí
Nad Kršlí
Nad Kršlí
KOZÍ HŘBET 

GPS: N 49° 31.191´   E 018° 36.422´ 
Nadm. výška: 979 m n. m.                  
Výška: 6 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 8°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Menší skalní srub ležící severně od vrcholu Kozí hřbet (986 m n. m.)
Kozí hřbet
Kozí hřbet
Kozí hřbet
Kozí hřbet
KOZÍ HŘBET (SV VÝCHOZ)

GPS: N 49° 31.290´   E 018° 36.580´
Nadm. výška: 965 m n. m.                  
Výška: 6 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JZ - 14°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Menší skalní srub ležící na severním hřbetu vrcholu Kozí hřbet.
Kozí hřbet (SV výchoz)
Kozí hřbet (SV výchoz)
Kozí hřbet (SV výchoz)
Kozí hřbet (SV výchoz)
KOZÍ HŘBET (HRANA SESUVU)

GPS: N 49° 31.519´   E 018° 36.658´
Nadm. výška: 872 m n. m.                  
Výška: 9 m
Souvrství: godulské
Vrstvy: svrchní oddíl
Hornina: pískovec, jílovec
Směr a sklon vrstev: JZ - 8°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Odlučná hrana sesuvu ve vychodním svahu Kozího hřbetu. Pod výchozem se náchází rozsáhlé blokoviště.
Kozí hřbet (hrana sesuvu)
Kozí hřbet (hrana sesuvu)
Kozí hřbet (hrana sesuvu)
Kozí hřbet (hrana sesuvu)
SULOV

GPS: N 49° 29.505´   E 18° 32.269´ 
Nadm. výška: 825 m n. m.                  
Výška: 18,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 18°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Významná skalní hradba o délce téměř 450 m. V mapách uváděna také jako Vlčí skála.

Sulov
Sulov
Sulov
Sulov
SKÁLY V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE

GPS: N 49° 29.242´   E 18°  31.374´
Nadm. výška: 735 m n. m.                  
Výška: 6 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 18°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Skalní výchoz nacházející se na hřbetu mezi Škorňasnkým potokem a Černou Ostravicí.

Skály v údolí Černé Ostravice
Skály v údolí Černé Ostravice
Skály v údolí Černé Ostravice
Skály v údolí Černé Ostravice
PŘÍSLOP

GPS: N 49° 27.889´   E 018° 28.059´
Nadm. výška: 745 m n. m.                  
Výška: 7 - 21 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně tmavé 
jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 18°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Oblast tvořená celkem dvanácti oddělenými pískovcovými skalami v západním svahu vrcholu Příslop (782 m n. m.) Celková délka činí téměř 950 m.
Příslop
Příslop
Příslop
Příslop
SKÁLY U OSADY ŠKOLENY

GPS: N 49° 28.316´   E 018° 27.783´ 
Nadm. výška: 805 m n. m.                  
Výška: 4 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně tmavé 
jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: VJV - 20°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Oblast čtyř menších mrazových srubů ležících nad osadou Školeny. Celková délka tohoto strukturního hřbetu činí téměř 450 m.
Skály u osady Školeny
Skály u osady Školeny
Skály u osady Školeny
Skály u osady Školeny
STARÉ HAMRY - MIZEROV

GPS: N 49° 28.205´   E 018° 27.224´  
Nadm. výška: 681 m n. m.                  
Výška: 4,5 m
Souvrství: Istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně
tmavé
jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 19°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Strukturní hřbet doplněný mrazovým srubem v délce cca 45m nad obcí Staré Hamry.

Staré Hamry - Mizerov
Staré Hamry - Mizerov
Staré Hamry - Mizerov
Staré Hamry - Mizerov

You may also like

Back to Top