Radhošťská hornatina

Mezivodská vrchovina

Mezivodská vrchovina se nachází v jihovýchodní části podcelku Radhošťské hornatiny. S rozlohou 62,64 km² a směrem sklonu vrstev na jihovýchod je tvořena flyšovými komplexy pískovců, částečně jílovců a slepenců istebňanského a godulského souvrství tvořeného při godulském vývoji slezské jednotky. Na jihu zasahují vrstvy soláňského souvrství račanské jednotky magurského flyše porušené starohamerskou dislokací. Georeliéf území je strukturně denudační se zbytky zarovnaných povrchů, tvrdoši a strukturními terasami. Významným bodem této vrchoviny je vrchol Trojačka (987 m n. m.) a Kladnatá (918 m n. m.). 
Oblast zalesněná smrkovými porosty s jedlí a bukem leží ve 4. – 5. vegetačním stupni. Předmětem ochrany je pestrá mozaika přírodních poměrů a půdních typů, doplněná geomorfologicky zajímavými útvary na lokalitě PP Kladnatá – Grapy. Zajímavé jsou také rašelinné louky s jílovitými vrstvami v podloží na PP Kudlačena.
KLUBOVEC

GPS: N 49° 27.536´   E 018° 23.43´
Nadm. výška: 855 m n. m.   
Výška: 5 m
Hornina: pískovec / slepenec / jílovec
Souvrství: istěbňanské
Směr a sklon vrstev: JJV - 18°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skalní stěna v délce téměř 250 metrů nacházející se jihozápadně od vrcholu Klubovec (838 m n. m.)
Klubovec (838 m n. m.)
Klubovec (838 m n. m.)
Klubovec (838 m n. m.)
Klubovec (838 m n. m.)
JAVOŘINKA

GPS: N 49° 27.184´   E 018° 26.696´
Nadm. výška: 760 m n. m.   
Výška: 10 m
Hornina: pískovec / slepenec / jílovec
Souvrství: istěbňanské
Směr a sklon vrstev: JV - 17°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skalní výchoz na hřbetu hory Javořina (832 m n. m.)
Javořinka
Javořinka
Javořinka
Javořinka
KOSTI

GPS: N 49° 26.538´   E 018° 25.721´
Nadm. výška: 731 m n. m.   
Výška: 3 m
Hornina: pískovec / slepenec / jílovec
Souvrství: istěbňanské
Směr a sklon vrstev: JV - 27°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Několik menších skalních výchozů na vrcholu Kosti (761 m n. m.)
Kosti
Kosti
Kosti
Kosti
KLADNATÁ - GRAPY

GPS: N 49° 25.664´   E 018° 21.03´
Nadm. výška: 845 m n. m.   
Výška: 3 m
Hornina: pískovec / slepenec / jílovec
Souvrství: istěbňanské
Směr a sklon vrstev: JV - 28°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Rozmanité prostředí zastoupeno rašeliništěm, podmáčenými plochami, suťovými svahy, skalními výchozy na JZ hřbetu hory Grapa (892 m n. m.).
KLADNATÁ - OSADA

GPS: N 49° 25.64´      E 018° 20.393´
Nadm. výška: 735 m n. m.   
Výška: 10 m
Hornina: pískovec / slepenec / jílovec
Souvrství: istěbňanské
Směr a sklon vrstev: JV - 28°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Strukturní výchoz s výškou stěny 10 metrů nacházející se nad osadou "Na Radlickém".
Kladnatá - osada
Kladnatá - osada
Kladnatá - osada
Kladnatá - osada

You may also like

Back to Top