Lysohorská hornatina

Zadní hory I. část

Jedná se o okrsek v jižní části Lysohorské hornatiny řazený jako členitá hornatina až členitá vrchovina o celkové ploše 133,58 km², kde vrstvy pískovců, jílovců a slepenců godulského a istebňanského souvrství se sklánějí v průměrném sklonu 19° směrem na jihovýchod. Oblast Zadních hor tvoří strukturní, výrazně izoklinální erozně denudační povrch se strukturními hřbety, stupni a svahy na vrstevních plochách. Povrch tohoto okrsku je často postižen svahovými deformacemi doplněný o kryoplanační terasy a mrazové sruby. Nejvyšším bodem je Velký Polom (1 067 m n. m.) ležící na hraničním hřbetu mezi Českou a Slovenskou republikou. Dalšími vrcholy jsou Malý Polom (1 069 m n. m.), Kozí hřbet (985 m n. m.) a vrchol Sulov (942 m n. m.) s výraznou skalní hradbou v délce téměř 400 metrů.
Okrsek zadních hor se nachází v 5. – 6. vegetačním stupni. Mimo údolní polany je zde zastoupen převážně smrkový, uměle založený porost s vtroušeným bukem a jedlí. Části území jsou tvořeny přirozeně se vyskytujícími jedlobukovými a smrkojedlobukovými porosty. Komplexy přírodě blízkých jedlobukových porostů karpatského typu nalezneme v NPR Mionší a PR Draplavý. Lokalita PR Velký Polom skýtá výskyt přirozených smrkobukových porostů s příměsí jedle bělokoré. Předmětem ochrany jsou také rašeliništní louky s výskytem vzácných a chráněných rostlin v oblasti PP Podgrúň a Byčinec.
SKÁLY NAD DOLNÍ LOMNOU

GPS: N 49° 31.667´  E 018° 42.057´                     
Výška: 12 m
Souvrství: Istebňanské
Hornina: Pískovec, slepenec, jílovec
Popis: Hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně tmavé 
jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 15°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / ano

Popis:
Unikátní 12 metrů vysoká skalní věž nad obcí Dolní Lomná. Po těžbě velmi exponovaný skalní útvar, dobře dostupný z modré turistické stezky, otevřený výhled do krajiny.
Skála v Dolní Lomné
Skála v Dolní Lomné
Skála v Dolní Lomné
Skála v Dolní Lomné
SKÁLY POD KYČERKOU

GPS: N 49° 31.439´   E 18° 42.016´  
Nadm. výška: 739 m n. m.                  
Výška: 6 m
Souvrství: Istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně tmavé 
jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 18°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne
Popis: 
Dva skalní sruby nacházející se cca 150 m jihovýchodně od skalní věže nad obcí Dolní Lomná.
Skály pod Kyčerkou
Skály pod Kyčerkou
Skály pod Kyčerkou
Skály pod Kyčerkou
SEVERKA (KÓTA 868 m n. m.)

GPS: N 49° 31.233´   E 18° 42.098´ 
Nadm. výška: 859 m n. m.                  
Výška: 5 m
Souvrství: Istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně tmavé 
jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 19°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne

Popis:
Výrazný mrazový srub s dobře čitelným rytmickým střídáním flyšových vrstev hrubozrného a jemnozrnného pískovce.
Severka (kóta 868 m n. m.)
Severka (kóta 868 m n. m.)
Severka (kóta 868 m n. m.)
Severka (kóta 868 m n. m.)
SEVERKA (SZ VÝCHOZ I. )

GPS: N 49° 31.124´   E 18° 42.236´
Nadm. výška: 893 m n. m.                  
Výška: 3,5 m
Souvrství: Istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: J - 18°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Strukturní výchoz o délce cca 18 m nacházející se v těsné blízkosti červené turistické značky.
Severka (SZ výchoz I.)
Severka (SZ výchoz I.)
Severka (SZ výchoz I.)
Severka (SZ výchoz I.)
SEVERKA (SZ VÝCHOZ II., III.)

GPS: N 49° 30.996´   E 18° 42.318´
Nadm. výška: 918 m n. m.                  
Výška: 4,5 - 6 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 13°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Značně rozrušený strukturní stupeň nacházející se v západním hřbetu vrcholu Kostelek.
Severka (SZ výchoz II., III.)
Severka (SZ výchoz II., III.)
Severka (SZ výchoz II., III.)
Severka (SZ výchoz II., III.)
ČERCHLANÝ BESKYD (POD TETŘEVEM)

GPS: N 49° 30.818´   E 18° 41.722´
Nadm. výška: 882 m n. m.                  
Výška: 4,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 21°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Po těžbě značně exponovaný skalní srub cca 450 m SZ směrem od hlavního hřebene a vrcholu Čerchlaný Beskyd.
Čerchlaný Beskyd
Čerchlaný Beskyd
Čerchlaný Beskyd
Čerchlaný Beskyd
ČERCHLANÝ BESKYD 

GPS: N 49° 30.687´   E 18° 42.188
Nadm. výška: 910 m n. m.                  
Výška: 3 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 18°
Dostupnost: z turistického značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Skalní srub menších rozměrů nacházející se v blízkosti hlavního hřbetu táhnoucího se ve směru SV - JZ, cca 100 m od turistické značky.
Čerchlaný Beskyd
Čerchlaný Beskyd
Čerchlaný Beskyd
Čerchlaný Beskyd
SKÁLY U JESTŘÁBÍHO VODOPÁDU I.

GPS: N 49° 30.955´   E 18° 41.388´
Nadm. výška: 728 m n. m.                  
Výška: 4,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 21°
Dostupnost: z turistického značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Skupina tří sklaních výchozů v údolí Jestřábího vodopádu. Útvary tvoří zakončení bočního hřbetu nad soutokem dvou potoků.
Skály u Jestřábího potoka I.
Skály u Jestřábího potoka I.
Skály u Jestřábího potoka I.
Skály u Jestřábího potoka I.
SKÁLY U JEŠTŘÁBÍHO VODOPÁDU II.

GPS: N 49° 30.982´   E 18° 41.393´
Nadm. výška: 715 m n. m.                  
Výška: 13,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 21°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skupina tří sklaních výchozů v údolí Jestřábího vodopádu. Útvary tvoří zakončení bočního hřbetu nad soutokem dvou potoků.
Skály u Jestřábího vodopádu II.
Skály u Jestřábího vodopádu II.
Skály u Jestřábího vodopádu II.
Skály u Jestřábího vodopádu II.
SKÁLY U JEŠTŘÁBÍHO VODOPÁDU III.

GPS: N 49° 30.982´   E 18° 41.393´
Nadm. výška: 724 m n. m.                  
Výška: 4,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 21°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skupina tří sklaních výchozů v údolí Jestřábího vodopádu. Útvary tvoří zakončení bočního hřbetu nad soutokem dvou potoků.
Skály u Jestřábího vodopádu III.
Skály u Jestřábího vodopádu III.
Skály u Jestřábího vodopádu III.
Skály u Jestřábího vodopádu III.
ÚPLAZ (Z VÝCHOZ I., II., III)

GPS: N 49° 31.355´   E 018° 40.094´
Nadm. výška: 889 m n. m.                  
Výška: 5 - 6,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 17°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skupina tří skalních výchozů ležícím na SZ hřbetu vrcholu Úplaz. Útvary leží v těsné blízkosti NPR Mionší. Jedná se o mrazové sruby s výškou do 7 m.
Úplaz (Z výchoz I., II., III.)
Úplaz (Z výchoz I., II., III.)
Úplaz (Z výchoz I., II., III.)
Úplaz (Z výchoz I., II., III.)
ÚPLAZ (S VÝCHOZ)

GPS: N 49° 31.347´   E 018° 40.372´
Nadm. výška: 880 m n. m.                  
Výška: 16 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JJV - 18°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skalní stěna ležící v NPR Mionší. Skála je značně zarostlá, výška stěny cca 16 m. Neposkytuje výhled do okolí.
Úplaz (S výchoz)
Úplaz (S výchoz)
Úplaz (S výchoz)
Úplaz (S výchoz)
ÚPLAZ (S VÝCHOZ II.)

GPS: N 49° 31.424´   E 018° 40.450´
Nadm. výška: 863 m n. m.                  
Výška: 9,5 m
Souvrství: istebňanské
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec 
Popis: hrubě rytmický - písčitý flyš, pískovce, slepence, podřadně 
tmavé jílovce, psamiticko - pelitická facie
Směr a sklon vrstev: JV - 22°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Mrazový srub ležící na S hřbetu vrcholu Úplaz.
Úplaz (S výchoz II.)
Úplaz (S výchoz II.)
Úplaz (S výchoz II.)
Úplaz (S výchoz II.)

You may also like

Back to Top