Radhošťská hornatina

Radhošťský hřbet

Členitá hornatina Radhošťský hřbet leží v severovýchodní části Radhošťské hornatiny s rozlohou 106,58 km². Je tvořen pískovci a jílovci godulského souvrství slezské jednotky. V severní části příkrovu čelo zdůrazněno poklesovým zlomem. Radhošťský hřbet tvoří strukturně predisponované plošiny, tvrdoše a strukturní hřbety. V jižních svazích převládají hluboké svahové deformace, jež mají za následek vznik pseudokrasových rozsedlinových jeskyní (např. Kněhyňská jeskyně – hloubka 57,5 m). Nachází se zde členitý povrch s rozevřenými trhlinami a náznaky periglaciální modelace. Nejvyšším bodem je hora Smrk (1 276 m n. m.).
Oblast Radhošťského hřbetu leží ve 4. – 5. vegetačním stupni a je tvořená smrkovými porosty s jedlí a bukem. V exponovaných horských polohách můžeme nalézt NPR Radhošť a Kněhyně – Čertův mlýn, které tvoří zbytky přirozených lesních porostů s typickou flórou, faunou a převážně pseudokrasovými jevy. PR Smrk, Malý Smrk a Studeničany pak zaujme zbytky přirozených smrkových bučin s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu.  V severních svazích Smrku pak nalezneme velmi zajímavý systém kaskád a menších vodopádů v PR Bučací potok. 
SMRČEK

GPS: N 49° 31.351´   E 18° 22.053´   
Nadm. výška: 838 m n. m.   
Výška: 5 m
Hornina: pískovec / slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravické pískovce
Směr a sklon vrstev: JV - 41°
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Rozsáhlý systém skal a kamenitých svahů na severozápadním hřbetu hory Smrček (859 m n. m.). V okolí se nachází i kamenná moře.
Smrček
Smrček
Smrček
Smrček
HORNÍ ČELADNÁ

GPS: N 49° 30.759´   E 18° 19.989´     
Nadm. výška: 635 m n. m.  
Výška: 4 m
Hornina: pískovec, slepenec
Souvrství: godulské
Vrstvy: ostravické pískovce
Směr a sklon vrstev: SSZ - 30° 
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis oblasti:
Strukturní výchoz ve spodní části V hřbetu hory Malá Stolová (1 009 m n. m.). Skalní útvar součástí bývalého hradiště Čeladná.
Horní Čeladná
Horní Čeladná
Horní Čeladná
Horní Čeladná
ŠANCE - RŮŽANEC

GPS: NN 49° 30.533´   E 018° 24.48´      
Nadm. výška: 740 m n. m.   
Výška: 4 m
Hornina: pískovec, jílovec
Souvrství: godulské
Vrstvy: střední oddíl
Směr a sklon vrstev: JV - 27° 
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
V celkové délce 500 m ležící skupina menších mrazových srubů tvořená godulskými pískovci a vysoká 2 - 3 m. Útvar se nachází podél žluté značky Smrk - přehrada Šance.
Šance - Růžanec
Šance - Růžanec
Šance - Růžanec
Šance - Růžanec
SMRK - PSÍ SKÁLA

GPS: N 49° 30.304´   E 018° 21.905´     
Nadm. výška: 1 250 m n. m.   
Výška: 4 m
Hornina: pískovec, jílovec
Souvrství: godulské
Vrstvy: střední oddíl
Směr a sklon vrstev: JJV - 28° 
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Skalní výchoz vzniklý mrazovým zvětráváním, nacházející se 30 metrů od červené turistické značky vedoucí na vrchol Smrku (1278 m n. m.).
Smrk - Psí skála
Smrk - Psí skála
Smrk - Psí skála
Smrk - Psí skála
KYČEROVÁ

GPS: N 49° 29.885´   E 018° 23.718´
Nadm. výška: 855 m n. m.   
Výška: 3 m
Hornina: pískovec, jílovec
Souvrství: godulské
Vrstvy: střední oddíl
Směr a sklon vrstev: JJV - 38° 
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Skupina tří skalních výchozů na hřbetu Kyčerové (857 m n. m.)​​​​​​​
Kyčerová
Kyčerová
Kyčerová
Kyčerová

You may also like

Back to Top