Klokočovská hornatina

Geomorfologický podcelek Klokočovská hornatina se nachází v jihovýchodní části celku Moravskoslezských Beskyd. Rozloha této ploché hornatiny činí 33,69 km² se střední výškou 707,2 m a středním sklonem 10°. Naměřené hodnoty ukazují průměrný sklon vrstev v této hornatině kolem 42°.  Převažuje zde zvrásněné souvrství tvořené převážně pískovci, slepenci a jílovci soláňského a belovežského souvrství při denudačním okraji magurského příkrovu. Nejvyšším bodem je vrchol Bobek (871 m n. m.).
Klokočovská hornatina leží převážně v 5. vegetačním stupni tvořeném smrkovými porosty s občasným výskytem bukových a jedlobukových porostů. Předmětem ochrany přírody je v tomto okrsku NPR Salajka, která je ojedinělá díky výskytu původních jedlobukových karpatských přirozených lesů. 
BARANSKÁ SKÁLA

GPS: N 49° 27.042´   E 018° 29.127´         
Nadmořská výška: 660 m n. m.
Výška útvaru: 32 m
Hornina: Pískovec, slepenec
Souvrství: Podmenilitové
Vrstvy: Ciezkowické pískovce
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ano / ne
Popis:
V severních svazích vrcholu Skalka (685 m n. m.), se nachází v délce 200 m skalní hradba s výškou stěn až 30 m. Skála je ve spodních partiích značně zarostlá mechem a z části stromy.​​​​​​​
Baranská skála
Baranská skála
Baranská skála
Baranská skála
ŠORTŠTÝN - BÍLÁ

GPS: N 49° 31.667´  E 018° 42.057´ 
Nadmořská výška: 700  m n. m.  
Výška: 5 m
Hornina: Pískovec, slepenec
Souvrství: Podmenilitové
Vrstvy: Ciezkowické pískovce
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: částečný / ne
Popis:
Skupina skalních výchozů na vrcholu Šorštýn (711 m n. m.) doprovázená zhruba 30 metrů dlouhou skalní stěnou tvořenou převážně slepencem s valouny křemene.
Šorštýn - Bílá
Šorštýn - Bílá
Šorštýn - Bílá
Šorštýn - Bílá

You may also like

Back to Top