Pulčínská hornatina

Zděchovská kotlina

Oblast Zděchovské kotliny spadá do podcelku Pulčínské hornatiny. Jedná se o kotlinu s rozlohou 6,03 km²​​​​​​​ a úklonem vrstev ve směru na jihovýchod s průměrným sklonem 50°. Je budována méně odolnými flyšovými jílovci vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů.
Zděchovská kotlina vznikla erozním rozšířením údolí Zděchovky a jejího pravostranného přítoku Uherského potoka. Spadá do 4. až 5. vegetačního stupně tvořeného smrkovými a bukovými porosty.
U SOLAŘŮ

GPS: N 49° 13.49´     E 018° 03.958´        
Nadm. výška: 570 m n. m.
Výška: 9 m
Hornina: Pískovec, slepenec, jílovec
Souvrství: zlínské
Vrstvy: luhačovické
Směr a sklon vrstev: VJV - 47°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / částečně 
Popis oblasti:
Skupina tří menších pískovcových skalních výchozů na bezejmenném kopci severozápadně od obce Pulčín.​​​​​​​
U Solařů
U Solařů
U Solařů
U Solařů
U Solařů
U Solařů
PULČÍNSKÉ SKÁLY

GPS: N 49° 13.674´  E 018° 04.714´      
Nadm. výška: 620 m n. m.
Výška: 20 m
Hornina: Pískovec, slepenec, jílovec
Souvrství: zlínské
Vrstvy: luhačovické
Směr a sklon vrstev: JV - 58°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / pouze s povolením
Popis oblasti:
Ojedinělé skalní výchozy v NPR Pulčín - Hradisko vypreparované kvartérní denudací třetihorních zrnitých pískovců a drobných slepenců luhačovických vrstev. ​​​​​​​
Výrazný skalní převis na Pulčinských skalách
Výrazný skalní převis na Pulčinských skalách
Pulčinské skály
Pulčinské skály
HRADISKO

GPS: N 49° 13.878´  E 018° 04.924´    
Nadm. výška: 745 m n. m.
Výška: 25 m
Hornina: Pískovec, slepenec, jílovec
Souvrství: zlínské
Vrstvy: luhačovické
Směr a sklon vrstev: JV - 46°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / pouze s povolením
Popis oblasti:
Rozsáhlý komplex strukturně denudovaných výchozů a mrazových srubů na vrcholu kopce Hradisko (773 m n. m.), součástí NPR Pulčín - Hradisko.​​​​​​​
Kaňon zvaný Ancona ve skalním městě Hradiska
Kaňon zvaný Ancona ve skalním městě Hradiska
Hradisko
Hradisko
SKALIČÍ

GPS: N 49° 14.412´  E 018° 05.103´    
Nadm. výška: 685 m n. m.
Výška: 12 m
Hornina: Pískovec, slepenec, jílovec
Souvrství: zlínské
Vrstvy: luhačovické
Směr a sklon vrstev: JJV - 53°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / ne
Popis oblasti:
Ukloněná skalní stěna v délce 120 metrů severozápadním směrem od rozcestí Skaličí nacházející se na Národní stezce Javornický hřeben.
Skaličí
Skaličí
Skalní stěna se sklonem vrstev k JJV (53°)
Skalní stěna se sklonem vrstev k JJV (53°)
PĚT KOSTELŮ

GPS: N 49° 14.412´  E 018° 05.103´
Nadm. výška: 560 m n. m.
Výška: 30 m
Hornina: Pískovec, slepenec, jílovec
Souvrství: zlínské
Vrstvy: luhačovické
Směr a sklon vrstev: SZ - 46°
Dostupnost: z turistické značky
Výhled / lezení: ano / ano
Popis oblasti:
Soubor dvou výrazných skalních útvarů (mrazových srubů) s výškou stěn až 30 metrů a pestrou škálou mikroforem (voštiny, skalní mísy, škrapy, apod.) v západním hřbetu Hradiska (773 m n. m.).
Pět kostelů
Pět kostelů
Pět kostelů
Pět kostelů

You may also like

Back to Top